Sebeobrana je umění, jak přežít


 

Sebeobrana je umění, jak přežít nebezpečnou situaci a zároveň se za svůj postup nenechat zavřít. Východiskem je uvědomit si, že konflikt začíná mnohem dříve, než dojde k prvnímu úderu.
Proto je potřeba ovládat daleko víc, než jen schopnost fyzické obrany.
Je nutné chápat otázky prevence, předkonfliktní komunikace i různé způsoby násilného střetu.

 

Tam, kde by stačilo okřiknutí, není dobré vytáhnout nůž.
Tam kde je potřeba střílet, nepomůžou drsná slova!