O nás


Co je Krav maga?

Krav maga (hebrejsky קרב מגע‎‎, krav = boj, maga = dotyk, kontakt, tedy česky kontaktní boj, boj zblízka) je systém sebeobrany, který představuje oficiální soustavu technik vypracovaných pro sebeobranu a boj zblízka izraelských obranných sil, izraelské národní policie a dalších izraelských bezpečnostních složek. Krav maga byla zařazena do učebních osnov izraelských středních škol, její techniky jsou předváděny a nacvičovány ve výchovných a naučných institucích, řízených izraelským ministerstvem školství.

„Krav maga není sport, ale příprava na boj zblízka na život a na smrt“

Dnes krav magu používají všechny složky izraelských ozbrojených sil (regulérní síly i speciální jednotky Sajeret), zpravodajské služby Mosad a Šin Bet, americké CIA, FBI, DEA, U.S. Marshals a další federální agentury, některé složky amerického letectva a pobřežní stráže, dále několik amerických policejních sborů (včetně SWAT týmů), francouzská elitní jednotka GIGN, Belgická armáda a další.

Zdroj Wikipedia

CO NABÍZÍME

Pravidelné tréninky
Tréninky probíhají dvakrát týdně 90 minut na našich tréninkových místech. Adresu naleznete v kontaktních informacích.
Ve třídách bývá 20-30 studentů, po většinu času pracují v párech, či ve skupinách. V rámci tréninků učíme naše studenty techniky efektivní sebeobrany, ale současně je připravujeme i po stránce fyzické, taktické a mentální.

Krav Maga Combat
Pro zkušenější studenty jsme připravili program, jehož náplní jsou především sparingové drily a pokročilejší bojové techniky. Studenti cvičí s různými ochrannými prvky (chrániče holení, suspenzory, chrániče předloktí, helmy, boxerské a grapplingové rukavice), tudíž je kontaktní úroveň ještě o něco vyšší, než na běžných tréninzích.

Soukromé hodiny
Soukromé hodiny nabízíme jak pro naše studenty, tak i pro veřejnost. Tyto probíhají v podstatně menších skupinách (typicky 1-5 studentů, ale samozřejmě mohou být i větší) a nad rámec standardního tréninkového rozvrhu- není tedy problém dohodnout soukromou hodinu ve kteroukoli denní hodinu a kterýkoli den.

V rámci soukromých hodin se věnujeme prohloubení stávajících znalostí studentů v případě, že se chtějí efektivně zlepšit v krátkém čase, opakování témat z tréninků v případě, že student zamešká hodiny, ale připravujeme též tematické lekce- obrana proti noži, tyči, pistoli, boj na zemi aj.

Lokace i téma soukromé hodiny je plně ve Vaší režii, lekce se může klidně konat i u Vás.

Semináře
Pravidelně pořádáme tematické semináře pro studenty Krav Magy a veřejnost. Intenzivně na nich procvičujeme různá zajímavá témata. V minulosti proběhly semináře boje s nožem a teleskopickým obuškem, obrana proti hrozbě a útoku nožem či tyčí, víceúrovňové semináře obrany proti hrozbě pistolí, též s prvky ochrany třetí osoby apod. Semináře zastřešuje náš instruktorský team, často však zveme i zahraniční instruktory z Izraele, Francie a Holandska. Krom seminářů Krav Magy pořádáme například semináře střelby, či bojových kombinací.

Kempy
Pro naše studenty pravidelně pořádáme letní kempy, kterých se účastní větší množství studentů a které jsou vždy vícedenní. Věnujeme se na nich velmi zajímavým tématům, například poslední kemp s podtitulem „Antiterror Training“ zahrnoval nácviky boje v zástavbě, použití běžných předmětů k sebeobraně, ochrany třetí osoby, boje za snížených světelných podmínek, ve vodě, v hospodě, boje v interiéru, či například boje v autobusu, v autě a jeho okolí.

Teambuildingové akce
Pro firmy a společnosti nabízíme teambuildingové akce, v minulosti jsme spolupracovali mimojiné s firmami Red Bull či Alpiq. Díky tréninku v párech a ve skupinách a také za zvýšené hladiny adrenalinu a stresu se účastníci nejen učí efektivně bránit, ale současně budují kolektiv. V přípravě programu klademe nejvyšší důraz hlavně na nácviky teamové kooperace a budování teamového ducha.

Tréninkové programy pro ozbrojené složky
V našem klubu pravidelně cvičí členové armády, policie a soukromých bezpečnostních agentur společně s ostatními studenty. V naší nabídce však nechybí ani pravidelné hodiny právě pro členy ozbrojených složek a policie. V těchto je kladen větší důraz na policejní techniky, zatýkání, boj proti více útočníkům, boj se zbraní, techniky zásahových jednotek a mnohé další.

Tréninky pro děti
Krav Maga pro děti je vhodná pro chlapce i dívky a má za cíl naučit je, jak se vypořádat s nebezpečnými situacemi a zároveň v nich vybudovat zdravou sebedůvěru a respekt. Děti jsou rozděleny do tří hlavních věkových kategorií. Na nejmladší úrovni je náplní řada her, které pomáhají s koordinací, celkovou pohyblivostí a obratností. Během učení jsou hry opatrně protkány pokyny a principy, jež pomohou při řešení ohrožujících situací. S vzrůstajícím věkem se hraje méně her a více se soustředí na sebeobranné techniky. Ke konci věkového spektra, se osnovy jednoduše přibližují těm pro dospělé. Kurz je zaměřen na pohybové dovednosti, rovnováhu, reakční čas, vytrvalost, reflexy, techniky sebeobrany, ale i prevenci agresivity a týmovou práci.