Nový kurz sebeobrany Září 2019.


Otevíráme nový kurz sebeobrany v Září.